Kinderen

Brede Scholen gaan over kinderen en alles wat er zich afspeelt in hun omgeving. Niet alleen school maar ook de ouders, het verenigingsleven, de vrije tijdsbesteding, het dorp waarin ze opgroeien, de gezondheidszorg. Kortom alles wat te maken heeft met het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen.