Ouders

Ouders zijn de belangrijkste partners van de Brede School, een goed pedagogisch klimaat thuis draagt immers bij aan de ontwikkeling van kinderen. Des te meer we met onze kinderen samen ondernemen des te rijker hun opvoeding.

Ouders zijn al regelmatig betrokken bij de peuterspeelzaal of school; er wordt meegeholpen met opruimdagen, ouders zitten in een medezeggenschapsraad of ouderraad, brengen en halen kinderen naar activiteiten, zijn verkeersbrigadier, helpen met de rommelmarkt,…..maar er kan veel meer!

Want wie wil er nou niet voorgelezen worden als kind? Of samen koken of een hut bouwen? Een vlieger oplaten? een fietsband plakken en uitleg hierover krijgen? En hoe werkt bellen blazen?

bellenblazers

Samen naar een theatervoorstelling? Of gewoon je kennis en talent delen met je kind.

Gezamenlijk vinden we hierin de uitdaging!