Ouderpartnerschap

Als ouders, scholen, vrijetijdsbesteding samen staan voor de plek van je kind in de maatschappij en je dorp, samen staan voor het welzijn van je kind, samen staan voor het leren van je kind, samen staan voor schoolbeleid, medezeggenschap en samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school en in de vrije tijd. Hier buigen we ons al jarenlang gezamenlijk over. Door Stichting Actief Ouderschap is dit mooi weggezet in een heel helder overzicht: ‘poster partnerschappen’ met een daarbij behorende uitleg van hun model.

Het-model-van-de-5-partnerschappen-van-Stichting-Actief-Ouderschap poster-partnerschappen-20132