Kindcentra 2020

Ontwikkel de toekomst!

Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst.
Kinderen zijn onze burgers van de toekomst. Een optimale ontwikkeling van kinderen in onze samenleving vraagt een nieuwe visie op pedagogische en educatieve voorzieningen.

In Odoorn staat het eerste Kindcentrum van onze gemeente. Het Kindcentrum wordt daar gevormd door de Kinderopvang van Perlei, de peuterspeelzaal en OBS De Weiert.

Bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders geloven dat kinderen het recht hebben zich optimaal te ontwikkelen. Zij hebben daarom – samen met Het Kinderopvangfonds – een nieuwe visie op kindontwikkeling geformuleerd. Hun doel: komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Om Kindcentra 2020 mogelijk te maken is een goed wettelijk kader nodig: je kunt geen huis bouwen op een fundament van schotsen.