Partners

Er is geen blauwdruk voor een Brede School, dit geldt ook voor de samenwerking met diverse partners. Iedere Brede School in de gemeente Borger-Oodoorn kent andere partners waarmee ook de inhoud van elke afzonderlijke Brede School verschilt. De partners in de kernteams Brede School staan per dorpskern vermeld op de website. Daarnaast kent de Brede School op lokaal, provinciaal én landelijk niveau diverse partners. Dit zijn onder andere:

Daarnaast wordt er incidenteel samengewerkt met diverse partners zoals:

Maar, dé belangrijkste partners zijn en blijven de ouders!