Cultuur

Jeugdcultuurfonds

Kunst, muziek, dans, toneel is goed en leuk voor kinderen.

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiele redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Maak gebruik van die mogelijkheid en doe een aanvraag via de intemediair van het sociale team in je dorp zodat meer kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen!

Kinderen maken muziek

De Band van Borger-Odoorn officieel van start