Preventieve logopedie in de gemeente Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn biedt ouders van kinderen van 0-12 jaar preventieve logopedie aan. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. We doen dat om bij uw kind problemen op logopedisch gebied in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Door er vroeg bij te zijn kunnen we vaak ook problemen voorkomen. Logopedisten kijken naar de ontwikkeling van: taal, articulatie/uitspraak, mondmotoriek en mondgewoonten, stem, adem, vloeiendheid van spreken, luisteren en allerlei andere facetten die de communicatie van uw kind kunnen beïnvloeden.

Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Zo kunt u voorkomen dat een kleine achterstand bij uw kind uitgroeit tot een grote achterstand. Ook kunnen we zorgen dat die achterstand zo min mogelijk gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Vroegtijdig herkennen van taalproblemen kan leerproblemen op latere leeftijd helpen voorkomen. Een goede taal- en spraakontwikkeling is van groot belang voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Voor het leren lezen op de basisschool is het een belangrijke voorwaarde dat de taalontwikkeling van kinderen al vóór het 4e jaar goed verloopt.

De logopedist van Borger-Odoorn werkt op de verschillende consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagopvang en op alle basisscholen in onze gemeente.

De leidster, leerkracht of jeugdverpleegkundige van uw kind kan hem of haar aanmelden voor een logopedisch onderzoek. Zij vragen daarvoor altijd van te voren uw toestemming. U kunt ook zelf uw kind aanmelden: per telefoon, via de mail, of via de website van de gemeente. De links vindt u hieronder. Op die website vindt u een checklist waarmee u kunt bekijken of u zich zorgen zou moeten maken over de ontwikkeling van uw kind of niet. Via die checklist kunt u uw kind ook aanmelden voor de preventieve logopedie.

We maken dan een afspraak en u krijgt adviezen hoe u de taal- en spraakontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk kunt stimuleren.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheden van de preventieve logopedie, helpt u voorkomen dat er ontwikkelingsproblemen ontstaan bij uw kind.

Hebt u vragen, of wilt u uw vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken, dan bent u van harte welkom te bellen of te mailen met onze logopedist: Margriet Eilander.

Telefoon 06-21485096
Email logopedist@borger-odoorn.nl
Website borger-odoorn.nl/wonen-en-leven/onderwijs/preventieve-logopedie